Tượng Tỳ Hưu phong thủy giữ của và những điều cần lưu ý

Tỳ Hưu là gì? Tỳ hưu (Pixiu) là linh vật mang dáng vẻ của kỳ lân. Tương truyền, Tỳ Hưu là một trong những đứa con của Rồng. Nhưng không may đoản mệnh do không có hậu môn. Quá thương xót, Rồng đặt tên cho nó là Tỳ Hưu, phân phó cho công việc giữ […]

Tỳ Hưu là gì?

Tỳ hưu (Pixiu) là linh vật mang dáng vẻ của kỳ lân. Tương truyền, Tỳ Hưu là một trong những đứa con của Rồng. Nhưng không may đoản mệnh do không có hậu môn. Quá thương xót, Rồng đặt tên cho nó là Tỳ Hưu, phân phó cho công việc giữ của, giữ tài lộc của cả thiên hạ.

Zalo
Message